Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Đối tác - khách hàng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG

-   Tên công ty            : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG

-   Tên tiếng Anh         : TANCANG LOGISTICS AND STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY

-   Tên viết tắt             : TANCANG LOGISTICS

-   Vốn điều lệ              : 170.000.000.000 đồng

-   Trụ sở chính            : Đường Nguyễn Thị Định , Phường Cát Lái, Q.2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

-   Điện thoại               : 08.742 2234

-   Fax                        : 08.742 3027

-   Email                      : marketing@tancanglogistics.com.vn

-   Mã số thuế             : 0304875444

 

Công ty cổ phần Đại lý Giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng được thành lập theo Quyết định số 442/QĐ-TC-TCLĐ ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Hội đồng quản trị công ty Tân Cảng Sài Gòn, là công ty con của công ty Tân Cảng Sài Gòn - Bộ Quốc phòng, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, thực hiện hạch toán kinh doanh độc lập theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của công ty cổ phần. Công ty cổ phần Đại lý Giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng, chính thức hoạt động, hạch toán kinh doanh độc lập từ ngày 01 tháng 4 năm 2007

Với thương hiệu Tân Cảng Sài Gòn, Công ty có một hệ thống khách hàng và bạn hàng lớn, từ đó tạo bước chuyển biến tốt trong công tác phát triển các loại hình dịch vụ của Công ty cổ phần.

 

-   Ngành, nghề kinh doanh:

        Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô tô, đường thuỷ nội địa

        Dịch vụ Logistics

        Dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu

        Đại lý vận tải đường biển

        Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá

        Dịch vụ khai thuê hải quan

        Dịch vụ cho thuê kho bãi, kiểm đếm, đóng gói hàng hoá

        Dịch vụ cung ứng tàu biển


 

Tin Nóng
Bản quyền website thuộc CÔNG TY TANCANG LOGISTICS | Trụ sở: Cảng cát lái, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCMĐT: (08) 37423 207 - Fax: (08) 37423 206